Hjem Vår organisasjon Kompetanse og uavhengighet

Kompetanse og uavhengighet

Telemark kommunerevisjon IKS har dyktige og erfarne medarbeidere med høy formell og praktisk kompetanse innen kommunal revisjon og forvaltning.

Vi har meget god kunnskap om våre eierkommuner, kommunal forvaltning, kommuneregnskapet og kommunal organisering. Dette er kunnskap vi har opparbeidet gjennom mange år, i nært samarbeid med kommunene.

Vi holder oss faglig oppdatert innenfor våre fagfelt. Våre ansatte gjennomfører kontinuerlig faglig etter- og videreutdanning.

Telemark kommunerevisjon IKS er uavhengig i forhold til kommuner, fylkeskommuner, stat, næringsliv og andre institusjoner i samfunnet.

Våre ansatte er objektive, nøytrale og uavhengige ved utførelsen av våre oppgaver.