Hjem Vår organisasjon Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, personnummer, adresse, telefonnummer og lignende.

Behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven og personvernforskriften. Vår virksomhet er også regulert av kommuneloven og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.

Personvern for brukere av våre nettsider

Cookies

En cookie, eller informasjonskapsel, er liten kode som lagres som en tekstfil på pc-en din. Gjennom den kan informasjon fra den pc-en som besøker hjemmesiden lagres og oppbevares til neste gang nettsiden besøkes av den samme pc-en.

Vi bruker cookies for at nettsiden skal vises raskere, kjenne igjen deg og dine innstillinger når du besøker den. Ved å bruke våre tjenester godtar du bruk av cookies.

I din nettleser kan du velge å ikke tillate at cookies lagres på din pc. Det vil ikke ha noen konsekvenser for vanlig bruk av våre nettsider.

Analyseverktøy

Vi bruker Google Analytics til å analysere bruk av våre nettsider. Google Analytics bruker din IP-adresse til å plassere din pc geografisk. I tillegg registrerer Google Analytics bl.a. hvilke sider hos oss du ser på og hvilke lenker du klikker på.

Google Analytics gir ikke oss informasjon om IP-adresser, og vi kan ikke koble den informasjonen vi får fra Google Analytics til enkeltpersoner.

Håndtering av personopplysninger ved utførelse av revisjonstjenester

Behandlingsansvarlig

Telemark kommunerevisjon IKS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som vi behandler.

Formål og rettslig grunnlag

Formålet med Telemark kommunerevisjon IKS’ behandling av personopplysninger er revisjon i samsvar med kommuneloven § 78.

Kommuneloven § 78, sjette ledd:

Revisor kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.

Vi reviderer alle kommunene i Telemark, Telemark fylkeskommune, Larvik kommune og Lardal kommune.

Typer personopplysninger

Hvilken type personopplysninger vi behandler, vil være avhengig av hva vi trenger for å revidere regnskapet, utføre et attestasjonsoppdrag eller gjennomføre en forvaltningsrevisjon. Ved behov har vi rett på innsyn til alle personopplysninger som finnes hos kommunene vi reviderer. Det betyr at vi ofte behandler personopplysninger om kommunens ansatte og innbyggere.

Innsamling av informasjon

Telemark kommunerevisjon IKS innhenter informasjon fra kommunene og fylkeskommunen.

Innsyn og retting

Du har rett til innsyn i opplysninger om deg som vi behandler, jamfør personopplysningsloven § 18. Hvis du har grunn til å tro at vi behandler personopplysninger om deg, og du ønsker innsyn i disse, ta kontakt med vårt personvernombud på epost: gerd.smedsrud@tekomrev.no

Hvis du oppdager at de personopplysningene vi har er mangelfulle, kan du kreve at vi retter opp opplysningene, jamfør personopplysningsloven § 27.

Utlevering av informasjon

Alle som jobber i Telemark kommunerevisjon IKS taushetsplikt etter forvaltningsloven, jamfør kommuneloven § 78, sjuende ledd.

Revisor rapporterer til kontrollutvalget i kommunen. Det er sjelden revisors rapporteringer inneholder personopplysninger.

Telemark kommunerevisjon IKS utleverer ikke personopplysninger til tredjepart, bortsett fra helt unntaksvis til kontrollutvalget i kommunen.

Arkivering og sletting

Vi har plikt til å oppbevare informasjon i 10 år, jamfør forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 10.

Vi oppbevarer som hovedregel ikke informasjon som er arkivert i kommunene eller fylkeskommunen. Ofte har vi ikke behov for å hente informasjonen ut av kommunen. Som regel ser vi på den informasjonen vi trenger i kommunen, og oppbevarer bare en beskrivelse av den informasjonen vi bygger revisjonsarbeidet på. I slike beskrivelser kan som regel informasjonen ikke knyttes til enkeltpersoner, og beskrivelsene inneholder dermed som hovedregel ikke personopplysninger.

Personvernombud

Telemark kommunerevisjon IKS har personvernombud. Personvernombudet har som oppgave å påse at behandling av personopplysninger foregår i henhold til gjeldende lover og regler.

Personvernombudet er også en ressursperson for deg, dersom vi behandler dine personopplysninger. Om du lurer på noe rundt vår behandling av personopplysninger, eller du har innspill til oss vedrørende dette temaet, kan du kontakte vårt pvårt personvernombud på epost: gerd.smedsrud@tekomrev.no.