Hjem Våre eiere Selskapsavtalen

Selskapsavtalen

For interkommunale selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale mellom eierne av selskapet. Selskapsavtalen tilsvarer vedtektene for aksjeselskap. Selskapsavtalen for Telemark kommunerevisjon ble inngått i 2003, og sist endret i 2017, med virkning fra 1.1.18, som følge av sammenslåingen Larvik/Lardal.

Du kan se avtalen her: Telemark kommunerevisjon IKS selskapsavtale 2018-01-01