Hjem Våre eiere Selskapsavtalen

Selskapsavtalen

For interkommunale selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale mellom eierne av selskapet. Selskapsavtalen tilsvarer vedtektene for aksjeselskap. Selskapsavtalen for Telemark kommunerevisjon ble inngått i 2003, og ble sist endret i 2018, med virkning fra 18.4.18.

Du kan se avtalen her: Telemark kommunerevisjon IKS selskapsavtale fastsatt 2018-04-18